ΧΡΩΜΑΤΑ – ΣΕΙΡΕΣ

VINTAGE – Τεχνικά Χαρακτηριστικά –ΧΡΩΜΑΤΑ – ΣΕΙΡΕΣ Autentico_Vintage_Product_Sheet

VELVET – Τεχνικά Χαρακτηριστικά  ΧΡΩΜΑΤΑ – ΣΕΙΡΕΣ Autentico_Velvet_Product_Sheet

VERSANTE MATT – Τεχνικά Χαρακτηριστικά ΧΡΩΜΑΤΑ – ΣΕΙΡΕΣ Autentico_Versante_Matt_Product_Sheet

VERSANTE EGGSHELL – Τεχνικά Χαρακτηριστικά ΧΡΩΜΑΤΑ – ΣΕΙΡΕΣ Autentico_Versante_Eggshell_Product_Sheet

VENICE – Τεχνικά Χαρακτηριστικά ΧΡΩΜΑΤΑ – ΣΕΙΡΕΣ Autentico_Venice_Product_Sheet

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΠΛΟΥ

OMNICLEAN – Τεχνικά Χαρακτηριστικά Autentico_Omniclean_Product_Sheet

BIOSTRIP – Τεχνικά Χαρακτηριστικά Autentico_Biostrip_Product_Sheet

UNDERCOAT – Τεχνικά Χαρακτηριστικά Autentico_Undercoat_Product_Sheet

PRIMER – Τεχνικά Χαρακτηριστικά Autentico_Primer_Product_Sheet

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ – ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ

SEALER – Τεχνικά Χαρακτηριστικά Autentico_Sealer_Product_Sheet

MATT VARNISH – Τεχνικά Χαρακτηριστικά Autentico_Matt_Varnish_Product_Sheet

ΚΕΡΙΑ – Τεχνικά Χαρακτηριστικά Autentico_Wax_Product_Sheet

GRANDIOSE – Τεχνικά Χαρακτηριστικά Autentico_Grandiose_Product_Sheet

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

ART MEDIUM – Τεχνικά Χαρακτηριστικά Autentico_Art_Medium_Product_Sheet

CRACKLE GLAZE – Τεχνικά Χαρακτηριστικά Autentico_Crackle_Glaze_Product_Sheet

DECOUPAGE – Τεχνικά Χαρακτηριστικά Autentico_Decoupage_Product_Sheet